PEFC label Carccu 03-31-319

Carccu® sai ympäristövastuusta kertovan PEFC-metsäsertifioinnin

Carccu® sai huhtikuussa 2023 Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) -metsäsertifioinnin. PEFC-merkki tuotteissa on merkki vastuullisuudesta, sillä se osoittaa, että tuotteiden puupohjaiset raaka-aineet tulevat kestävästi hoidetuista metsistä. Tämä tarkoittaa metsien ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten arvojen kunnioittamista.

PEFC-sertifioiduilla tuotteilla tuetaan ekosysteemin terveyttä

Tällä hetkellä harvalla pakkausvalmistajalla on PEFC-sertifiointi. Käyttämällä PEFC-sertifioituja raaka-aineita Carccu® pystyy osaltaan tukemaan metsien monimuotoisuuden säilymistä, mikä on olennainen osa ekosysteemin terveyttä ja toimivuutta. Kestävästi hoidetut metsät ovat hiilinieluja ja edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa. PEFC-sertifiointi voi myös auttaa vähentämään riskejä liittyen raaka-aineiden alkuperään ja varmistamaan, että yritys ei joudu osalliseksi metsäkatoon, laittomaan puunkorjuuseen tai muihin ei-toivottuihin käytäntöihin.

Vastuullisuudesta huolehditaan koko toimitusketjussa

PEFC ei keskity pelkästään metsänhoitoon, vaan sertifiointi ulottuu koko toimitusketjuun. Tämä tarkoittaa, että Carccu® pystyy jäljittämään raaka-aineensa alkuperän metsästä lopputuotteeseen asti eli osoittamaan konkreettisesti, mistä sen raaka-aineet tulevat. Tämä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä. PEFC:n standardit huomioivat paitsi ympäristön, myös ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet ja alkuperäiskansojen oikeudet. Kaiken kaikkiaan Carccu®:n saama PEFC-sertifiointi on osoitus siitä, että yritys on ottanut aktiivisen roolin vastuullisuuskysymyksissä ja pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan positiivisesti.

– PEFC-sertifiointi on osa jatkumoa, johon kuuluvat myös viime vuonna saamamme ISO 9001- ja ISO 14 001 -laatujärjestelmästandardoinnit, Carccu®:n toimitusjohtaja Lasse Borg kertoo. ­ Suurin osa meiltä lähtevistä raaka-aineista on PEFC:n piirissä, ja teemme koko ajan työtä sen eteen, että merkki saadaan useampiin tuotteisiin.

fi