1. 99 %

  Kokonaiskierrätysaste

 2. 66 %

  Jätteistämme jalostettiin uusiksi tuotteiksi

 3. 16 %

  Jätteistämme jalostimme itse uusiksi tuotteiksi

 4. < 1 %

  Muovia kierrätykseen

Ympäristö

Ympäristötietoista pakkausmateriaalien tuotantoa

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET PAKKAUSMATERIAALIT YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVILLÄ MENETELMILLÄ

Carccu® haluaa olla käytännön ekologisten tekojen suunnannäyttäjä, ja otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme alusta loppuun saakka. Valmistamme ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja ympäristöä säästävillä menetelmillä ja kehitämme aktiivisesti parempia vaihtoehtoja ympäristöä säästävien pakkausten valmistukseen.

SERTIFIOINNIT OSOITUKSIA KOKONAISVALTAISESTA TYÖSTÄ YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Pyrimme jokaisessa prosessin vaiheessa siihen, että jätemäärä ja ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Suosimme fossiilivapaata sähköä, uusiokäytämme mahdollisimman paljon ylijäämämateriaalia ja edistämme kiertotaloutta. Käytämme tuotannossamme ainoastaan vastuullisesti tuotettuja ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Kaikki tuotannossa syntyvä jäte kierrätetään, ja kaatopaikalle päätyy ainoastaan talousjätettä. Asiakkaille toimitetaan laadukkaita tuotteita pienissä erissä, mikä auttaa heitäkin vähentämään jätteiden määrää. Monet valmistamistamme tuotteista ovat kierrätettäviä tai biohajoavia.

Carccu® on tehnyt työtä ympäristön hyväksi pitkäjänteisesti, ja sen tuloksena yritykselle on myönnetty laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti IS0 9001, ympäristöjohtamisen sertifikaatti ISO 14001, Forest Stewardship Council FSC -metsäsertifikaatti ja Endorsement of Forest Certification PEFC -metsäsertifiointi. ISO 9001 -sertifiointi osoittaa, että olemme sitoutuneita jatkuvuuteen, jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. ISO 14001 -sertifiointi puolestaan osoittaa sitoutumisemme ympäristövaikutusten hallintaan ja vähentämiseen. PEFC-merkki tuotteissa on merkki vastuullisuudesta ja osoittaa, että tuotteiden puupohjaiset raaka-aineet tulevat kestävästi hoidetuista metsistä. FSC-merkkiä kantavan puutuotteen puu on peräisin metsästä, jonka hoidossa on huomioitu ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden periaatteet.

FSC certification C191652 PEFC     ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit

KORKEALAATUISET JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET PAINOVÄRIT

Käytämme pakkausten painatuksessa ainoastaan ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vesipohjaisia painovärejä. Vesivärejä käyttämällä säästämme luontoa. Käyttämämme värit ovat Swiss Ordinancen mukaisia, käytössämme on tehokkaat fleksopainokoneet, ja tuotantoprosessimme on ketterä. Näin pystymme tuottamaan paperipakkauksia kustannustehokkaasti ja luontoa säästäen.

Painovärien ylijäämistä sekoitetaan mustaa pigmenttiä, joka käytetään voimapaperien painamiseen. Tämän prosessin jälkeen hävikkiin menevät painovärit kuivataan, jotta jätettä syntyisi mahdollisimman vähän.

Käytämme ainoastaan vesipohjaisia ympäristöystävällisiä painovärejä

TUOTANNOSSA SYNTYVÄT JÄTTEET KIERRÄTETÄÄN

Pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan kaatopaikalle päätyvien jätteiden määrän esimerkiksi kierrättämällä. Olemme onnistuneet tässä hyvin: kokonaiskierrätysasteemme on 99 %. Haluamme silti pyrkiä vieläkin parempaan, ja tavoitteemme on vähentää kaatopaikkajätteen määrää entisestään. Siksi panostamme kierrätykseen ja kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita tuotantoylijäämistä.

Tällä hetkellä kierrätämme yli 70 % tuotannossa syntyvästä jätteestä. Jätteistä 66 % uusiokäytetään eli jalostetaan uusiksi tuotteiksi. Jatkojalostukseen kelpaamattomat jätteet menevät polttoon, jolloin niistä syntyy lämpöä ja sähköä.

Toimitamme tuotannossa syntyvän jätepaperin ja -pahvin paperitehtaalle, missä siitä valmistetaan uutta paperia. Tästä paperista taas tehdään paperihylsyjä, joita käytämme tuotannossamme. Pyrimme siihen, että materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään kierrossa – tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Säästämme luontoa, kun käytämme olemassa olevia materiaaleja niin pitkään kuin suinkin mahdollista sen sijaan, että tuottaisimme aina uutta. Myymme osan tuotannossa syntyvästä käyttökelpoisesta ylijäämämateriaalista muille yrityksille pakkausmateriaaleiksi. Myös kaikki metalli- ja muovijätteet kierrätetään. Painovärit toimitetaan meille metallitynnyreissä, ja kaikki tyhjät tynnyrimme käyttää toinen yritys omassa tuotannossaan. Muut metallijätteet viedään kierrätykseen, josta ne päätyvät metalliteollisuuden käyttöön ja niistä valmistetaan uusia tuotteita. Lavojen kiristekalvona käytettävästä PE-muovista tehdään uutta muoviraaka-ainetta.

SÄÄSTÄMME ENERGIAA JA KÄYTÄMME ILMASTOYSTÄVÄLLISTÄ SÄHKÖÄ

Kierrättäminen ja ympäristöä säästävien materiaalien käyttäminen tuotannossa on erittäin tärkeää. Niiden lisäksi voimme toimia luontoystävällisesti monella muullakin tavalla, kuten säästämällä energiaa ja käyttämällä fossiilitonta energiaa. Olemme käyttäneet tilojemme valaistuksessa jo vuodesta 2012 lähtien LED-valoja, sillä LED-lamput ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Tuotannossa käyttämämme fossiiliton sähkö on ilmastoneutraalia, eli se ei siis lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia kohteita, joissa voisimme säästää energiaa.

Tuotteet

icon

Kokonaiskierrätysaste 99 %

icon

Merkittävä osa tuotantojätteestämme kierrätetään tai jalostetaan uusiksi tuotteiksi. Uusiokäyttöön kelpaamaton jäte poltetaan, mistä saadaan lämpöä ja sähköä.

icon

66 % jätteistämme kierrätetään uusiksi tuotteiksi

icon

Pidämme materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään. Jätepaperistamme valmistetaan uutta paperia paperihylsyjemme materiaaliksi.

icon

100 % fossiilivapaata sähköä

icon

Säästämme energiaa LED-valolla ja käytämme ilmastoneutraalia fossiilitonta sähköä. Etsimme jatkuvasti uusia energiansäästökohteita.

icon

Ympäristöystävälliset painovärit

icon

Käytämme pakkausten painatuksessa ainoastaan ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vesipohjaisia painovärejä.

fi