1. 98,1 %

  Kokonaiskierrätysaste 2021

 2. 66 %

  Jätteistämme jalostettiin uusiksi tuotteiksi

 3. 16 %

  Jätteistämme jalostimme itse uusiksi tuotteiksi

 4. < 1 %

  Muovia kierrätykseen

Ympäristö

Ympäristötietoista pakkausmateriaalien tuotantoa

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ PAKKAUSMATERIAALEJA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVILLÄ MENETELMILLÄ

Valmistamme ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja ympäristöä säästävillä menetelmillä. Toimintamme on vastuullisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Luomme aktiivisesti parempia vaihtoehtoja tuottaa ympäristöä säästäviä pakkauksia. Haluamme olla käytännön ekologisten tekojen suunnannäyttäjä. Otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme alusta loppuun saakka.

Laajasta valikoimastamme löytyy ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja. Suosimme fossiilivapaata sähköä, uusiokäytämme mahdollisimman paljon ylijäämämateriaalia ja edistämme kiertotaloutta.

Käytämme tuotannossamme ainoastaan vastuullisesti tuotettuja ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Pyrimme jokaisessa prosessin vaiheessa siihen, että jätemäärä ja ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Kaikki tuotannossa syntyvä jäte kierrätetään, ja kaatopaikalle päätyy ainoastaan talousjätettä. Asiakkaille toimitetaan laadukkaita tuotteita pienissä erissä, mikä auttaa heitäkin vähentämään jätteiden määrää. Monet valmistamistamme tuotteista ovat kierrätettäviä tai biohajoavia.

KORKEALAATUISET JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET PAINOVÄRIT

Käytämme pakkausten painatuksessa ainoastaan ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vesipohjaisia painovärejä. Vesivärejä käyttämällä säästämme luontoa. Käyttämämme värit ovat Swiss Ordinancen mukaisia. Käytössämme on tehokkaat fleksopainokoneet ja tuotantoprosessimme on ketterä. Näiden seikkojen ansiosta pystymme tuottamaan paperipakkauksia kustannustehokkaasti ja luontoa säästäen.

Painovärien ylijäämistä sekoitetaan mustaa pigmenttiä, joka käytetään voimapaperien painamiseen. Tämän prosessin jälkeen hävikkiin menevät painovärit kuivataan, jotta jätettä tulisi mahdollisimman vähän.

TUOTANNOSSA SYNTYVÄT JÄTTEET KIERRÄTETÄÄN

Pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan kaatopaikalle päätyvien jätteiden määrän esimerkiksi kierrättämällä. Olemme onnistuneet tässä hyvin: vuonna 2020 kokonaiskierrätysasteemme oli 71 %. Haluamme silti pyrkiä vieläkin parempaan ja tavoitteemme on vähentää kaatopaikkajätteen määrää entisestään. Siksi panostamme kierrätykseen ja kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita tuotantoylijäämistä.

Tällä hetkellä kierrätämme yli 70 % tuotannossa syntyvästä jätteestä. Jätteistö uusiokäytetään 66 %, eli ne jalostetaan uusiksi tuotteiksi. Jatkojalostukseen kelpaamattomat jätteet menevät polttoon, jolloin niistä syntyy lämpöä ja sähköä.

Toimitamme tuotannossa syntyvän jätepaperin ja -pahvin paperitehtaalle, missä siitä valmistetaan uutta paperia. Tästä paperista taas tehdään paperihylsyjä, joita käytämme tuotannossamme. Pyrimme siihen, että materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään kierrossa. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Säästämme luontoa, kun käytämme olemassa olevia materiaaleja niin pitkään kuin suinkin mahdollista sen sijaan, että tuotettaisiin aina uutta. Myymme osan tuotannossa syntyvästä käyttökelpoisesta ylijäämämateriaalista muille yrityksille pakkausmateriaaleiksi. Myös kaikki metalli- ja muovijätteet kierrätetään. Painovärit toimitetaan meille metallitynnyreissä. Kaikki tyhjät tynnyrimme käyttää toinen yritys omassa tuotannossaan. Muut metallijätteet viedään kierrätykseen, josta ne päätyvät metalliteollisuuden käyttöön ja niistä valmistetaan uusia tuotteita. Lavojen kiristekalvona käytettävästö PE-muovista tehdään uutta muoviraaka-ainetta.

SÄÄSTÄMME ENERGIAA JA KÄYTÄMME ILMASTOYSTÄVÄLLISTÄ SÄHKÖÄ

Kierrättäminen ja ympäristöä säästävien materiaalien käyttäminen tuotannossa on erittäin tärkeää. Niiden lisäksi voimme toimia luontoystävällisesti monella muullakin tavalla. Tällaisia ovat esimerkiksi energian säästäminen ja fossiilittoman energian käyttäminen. Olemme käyttäneet tilojemme valaistuksessa LED-valoja jo vuodesta 2012 lähtien. LED-lamput ovat energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Käytämme tuotannossamme fossiilitonta sähköä, joka on ilmastoneutraalia. Se ei siis lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia kohteita, joissa voisimme säästää energiaa.

fi