Ympäristötietoista pakkausmateriaalien tuotantoa

Vuonna 2020 jätettä syntyi

%

Jalostettiin uusiksi tuotteiksi

%

Kokonaiskierrätysaste 2020

Muovijätettä polttoon

Carccu valmistaa ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja ympäristöä säästävillä menetelmillä

Carccu-paperituotteita valmistaa suomalainen perheyritys EPP-Pack Oy. Toimitamme monenlaisia ympäristöystävällisiä tuotteita yrityksille. Pääasiassa valmistamme paperisia pakkausmateriaaleja esimerkiksi elintarviketeollisuuteen, pikaruokaloille ja kukkakaupoille. Yrityksemme panostaa tuotteiden laatuun sekä ympäristöystävällisiin tuotantomenetelmiin ja sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan.

Otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme alusta loppuun saakka. Käytämme tuotannossa ainoastaan vastuullisesti tuotettuja ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Pyrimme jokaisessa prosessin vaiheessa siihen, että jätemäärä ja ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Tämän teemme esimerkiksi käyttämällä fossiilivapaata sähköä ja uusiokäyttämällä mahdollisimman paljon tuotannossa syntyvää ylijäämämateriaalia. Kaikki tuotannossa syntyvä jäte kierrätetään, ja kaatopaikalle päätyy ainoastaan talousjätettä. Asiakkaille toimitetaan laadukkaita tuotteita pienissä erissä, mikä auttaa heitäkin vähentämään jätteiden määrää. Monet valmistamistamme tuotteista ovat kierrätettäviä tai biohajoavia.

Käytämme korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä painovärejä

Käytämme pakkausten painatuksessa ainoastaan ympäristöystävällisiä ja laadukkaita vesipohjaisia painovärejä. Vesivärejä käyttämällä säästämme luontoa ja vältämme VOC-päästöjä eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Käyttämämme värit ovat Swiss Ordinancen mukaisia. Käytössämme on tehokkaat fleksopainokoneet ja tuotantoprosessimme on ketterä. Näiden seikkojen ansiosta pystymme tuottamaan paperipakkauksia kustannustehokkaasti ja luontoa säästäen.

Painovärien ylijäämistä sekoitetaan mustaa pigmenttiä, joka käytetään voimapaperien painamiseen. Tämän prosessin jälkeen hävikkiin menevät painovärit kuivataan, jotta jätettä tulisi mahdollisimman vähän.

Kierrätämme tuotannossa syntyvät jätteet

Pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan kaatopaikalle päätyvien jätteiden määrän esimerkiksi kierrättämällä. Olemme onnistuneet tässä hyvin: vuonna 2020 kokonaiskierrätysasteemme oli 71 %. Haluamme silti pyrkiä vieläkin parempaan, ja tavoitteemme on vähentää kaatopaikkajätteen määrää entisestään. Siksi panostamme kierrätykseen ja kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita tuotantoylijäämistä.

Tällä hetkellä kierrätämme yli 70 % tuotannossa syntyvästä jätteestä. 66 % jätteistä uusiokäytetään, eli ne jalostetaan uusiksi tuotteiksi. Ne jätteet, joita ei pystytä enää jatkojalostamaan, menevät polttoon, jolloin niistä syntyy lämpöä ja sähköä.

Toimitamme tuotannossa syntyvän jätepaperin ja -pahvin paperitehtaalle, jossa siitä valmistetaan uutta paperia. Tästä paperista taas tehdään paperihylsyjä, joita käytämme tuotannossamme. Pyrimme siihen, että materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään kierrossa. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan. Säästämme luontoa, kun käytämme olemassa olevia materiaaleja niin pitkään kuin suinkin mahdollista sen sijaan, että tuotettaisiin aina uutta. Osan tuotannossa syntyvästä käyttökelpoisesta ylijäämämateriaalista myymme muille yrityksille pakkausmateriaaleiksi.

Myös kaikki metalli- ja muovijätteet kierrätetään. Painovärit toimitetaan meille metallitynnyreissä. Kaikki tyhjät tynnyrimme käyttää toinen yritys omassa tuotannossaan. Muut metallijätteet viedään kierrätykseen, josta ne päätyvät metalliteollisuuden käyttöön ja niistä valmistetaan uusia tuotteita. PE-muovista, jota käytetään lavojen kiristekalvona, tehdään uutta muoviraaka-ainetta.

Säästämme energiaa ja käytämme ilmastoystävällistä sähköä

Kierrättäminen ja ympäristöä säästävien materiaalien käyttäminen tuotannossa on erittäin tärkeää. Niiden lisäksi voimme toimia luontoystävällisesti monella muullakin tavalla. Tällaisia ovat esimerkiksi energian säästäminen ja fossiilittoman energian käyttäminen.

Olemme käyttäneet tilojemme valaistuksessa LED-valoja jo vuodesta 2012 lähtien. LED-lamput ovat energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Käytämme tuotannossamme fossiilitonta sähköä, joka on ilmastoneutraalia. Se ei siis lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia kohteita, joissa voisimme säästää energiaa.

Valmistamme kierrätettäviä ja biohajoavia elintarvikepakkauksia

Valmistamme ravintoloille ekologisia elintarvikepakkauksia. Valikoimastamme löytyy esimerkiksi pahvimukeja, puisia aterimia sekä pizzalaatikoita ja muita pakkauksia ravintoloiden tarpeisiin. Valmistamamme elintarvikepakkaukset ovat pääasiassa kierrätettäviä tai biohajoavia. Ne voidaan siis kierrättää kartonkina tai kompostoida teollisessa kompostissa.

Toimitamme asiakkaillemme pieniä myyntieriä, mikä auttaa asiakasta käyttämään tilatut tuotteet 100 %:sti. Kun tuotteet ovat laadukkaita ja toimitettu erä pieni, hävikin määrä vähenee. Tuotteet toimitetaan suoraan asiakkaan toimipisteeseen pieninä, tilaa säästävinä kuljetusyksiköinä. Hyödynnämme tuotteiden pakkaustäytteenä painoeriemme häntiä, joten emme tarvitse erillisiä pakkauspehmusteita.

Carccu ottaa ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassaan

Carccu valmistaa ympäristöystävällisiä paperisia pakkausmateriaaleja yrityksille. Käytämme tuotteissamme ainoastaan luontoystävällisiä ja vastuullisesti tuotettuja materiaaleja. Tuotantoprosessissa käytämme fossiilivapaata sähköä ja pyrimme säästämään energiaa. Suurin osa tuotannossa syntyvistä jätteistä jatkojalostetaan uusiksi tuotteiksi. Osan ylijäämämateriaalista käytämme itse esimerkiksi pakkauspehmusteena. Tavoitteemme on, että kaatopaikalle päätyisi mahdollisimman vähän jätettä.

Otamme ympäristöasiat huomioon jokaisessa tuotantoprosessin vaiheessa, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme entistäkin ekologisemmaksi.

Background image for eco field carccu.com

EPP-Pack Oy / Carccu®

Ruskepääntie 4,
38100 Sastamala, Finland
info@carccu.com
+358 3 513 4240

Yhteydenottolomake